Jestliže praví Pán...

Článek:
Jestliže praví Pán...
Autor:
sv. Augustin
Publikován v:
Via, ročník 1970, číslo 3 na stranách 32.
Citace:
sv. Augustin: Jestliže praví Pán..., Via, 1970/3, str. 32, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/via/strom.clanek.php?clanek=20788 (2022)


 Strana časopisu