Prosíme Tě, Pane, buď nám pomocníkem...

Článek:
Prosíme Tě, Pane, buď nám pomocníkem...
Autor:
sv. Klement Římský
Publikován v:
Via, ročník 1969, číslo 6 na stranách 80.
Citace:
sv. Klement Římský: Prosíme Tě, Pane, buď nám pomocníkem..., Via, 1969/6, str. 80, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/via/strom.clanek.php?clanek=20603 (2022)


 Strana časopisu