Kristus přišel, aby byl pokřtěn...

Článek:
Kristus přišel, aby byl pokřtěn...
Autor:
sv. Cyril Jerusalémský
Publikován v:
Via, ročník 1969, číslo 3 na stranách 32.
Citace:
sv. Cyril Jerusalémský: Kristus přišel, aby byl pokřtěn..., Via, 1969/3, str. 32, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/via/strom.clanek.php?clanek=20507 (2022)


 Strana časopisu