Elegie pĝi prwnjm nawštjwenj hrobu Sedláèkowa.

Èlánek:
Elegie pĝi prwnjm nawštjwenj hrobu Sedláèkowa.
Autor:
faráĝ w Kozo Jan Gindĝ. Marek, podepsán jako J. G. Marek
Publikován v:
ČKD, roèník 1836, èíslo 2 na stranách 384-385.
Citace:
Marek, Jan Gindĝ.: Elegie pĝi prwnjm nawštjwenj hrobu Sedláèkowa., ČKD, 1836/2, str. 384-385, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/ckd/strom.clanek.php?clanek=9794 (2019)


 Strana èasopisu
 Strana èasopisu