Rozmlauwánj s manželkau po swáru s manželem od něho odgjti chtěgjej.

Článek:
Rozmlauwánj s manželkau po swáru s manželem od něho odgjti chtěgjej.
Autor:
Jos. Wotýpka
Publikován v:
ČKD, ročník 1832, číslo 1 na stranách 106-123.
Citace:
Wotýpka, Jos.: Rozmlauwánj s manželkau po swáru s manželem od něho odgjti chtěgjej., ČKD, 1832/1, str. 106-123, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/ckd/strom.clanek.php?clanek=8974 (2022)


 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu