Paschální týden v premonstrátském brevíři

Článek:
Paschální týden v premonstrátském brevíři
Autor:
Dr. K. Šebesta
Publikován v:
ČKD, ročník 1923, číslo 4 na stranách 193-194.
Citace:
Šebesta, Dr. K.: Paschální týden v premonstrátském brevíři, ČKD, 1923/4, str. 193-194, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/ckd/strom.clanek.php?clanek=8608 (2022)


 Strana časopisu
 Strana časopisu