Jak uváděti ve známost řeholních domů dekréty, týkající se řeholníkův a řeholnic?

Článek:
Jak uváděti ve známost řeholních domů dekréty, týkající se řeholníkův a řeholnic?
Autor:
Dr. Tumpach, podepsán jako Dr. J. Tumpach
Publikován v:
ČKD, ročník 1911, číslo 1 na stranách 80-81.
Citace:
Tumpach, Dr.: Jak uváděti ve známost řeholních domů dekréty, týkající se řeholníkův a řeholnic?, ČKD, 1911/1, str. 80-81, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/ckd/strom.clanek.php?clanek=3598 (2022)


 Strana časopisu
 Strana časopisu