O kompetenci posv. Kongregace Officii ve věcech manželství smíšených ...

Článek:
O kompetenci posv. Kongregace Officii ve věcech manželství smíšených ...
Autor:
Dr. Tumpach, podepsán jako Dr. J. Tumpach
Publikován v:
ČKD, ročník 1911, číslo 1 na stranách 73.
Citace:
Tumpach, Dr.: O kompetenci posv. Kongregace Officii ve věcech manželství smíšených ..., ČKD, 1911/1, str. 73, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/ckd/strom.clanek.php?clanek=3592 (2022)


 Strana časopisu