Obsazování učitelských míst zemskou školní radou iure devolutionis, nebyla-li dodržena praesentační lhůta.

Článek:
Obsazování učitelských míst zemskou školní radou iure devolutionis, nebyla-li dodržena praesentační lhůta.
Autor:
Dr. Tumpach
Publikován v:
ČKD, ročník 1910, číslo 1 na stranách 69-70.
Citace:
Tumpach, Dr.: Obsazování učitelských míst zemskou školní radou iure devolutionis, nebyla-li dodržena praesentační lhůta., ČKD, 1910/1, str. 69-70, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/ckd/strom.clanek.php?clanek=3385 (2022)


 Strana časopisu
 Strana časopisu