Prekážka zločinu.

Článek:
Prekážka zločinu.
Autor:
Dr. Funczík
Publikován v:
ČKD, ročník 1935, číslo 6 na stranách 580-582.
Citace:
Funczík, Dr.: Prekážka zločinu., ČKD, 1935/6, str. 580-582, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/ckd/strom.clanek.php?clanek=24234 (2019)


 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu