Confessarius pios exhortans... P. Em. Soukup Ord. Praed.

Článek:
Confessarius pios exhortans... P. Em. Soukup Ord. Praed.
Autor:
a
Publikován v:
ČKD, ročník 1935, číslo 5 na stranách 511-512.
Citace:
a: Confessarius pios exhortans... P. Em. Soukup Ord. Praed., ČKD, 1935/5, str. 511-512, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/ckd/strom.clanek.php?clanek=24219 (2019)


 Strana časopisu
 Strana časopisu