Nova opinio auctoris "orthodoxi" de unione hypostatica... Th. Spáčil.

Článek:
Nova opinio auctoris "orthodoxi" de unione hypostatica... Th. Spáčil.
Autor:
Šital
Publikován v:
ČKD, ročník 1935, číslo 4 na stranách 405-406.
Citace:
Šital: Nova opinio auctoris "orthodoxi" de unione hypostatica... Th. Spáčil., ČKD, 1935/4, str. 405-406, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/ckd/strom.clanek.php?clanek=24158 (2019)


 Strana časopisu
 Strana časopisu