Z korespondence pobělohorské emigrace z let 1621-1624... Týž.

Článek:
Z korespondence pobělohorské emigrace z let 1621-1624... Týž.
Autor:
Dr. Frant. Dvorník, podepsán jako F. Dvorník
Publikován v:
ČKD, ročník 1935, číslo 3 na stranách 317-318.
Citace:
Dvorník, Dr. Frant.: Z korespondence pobělohorské emigrace z let 1621-1624... Týž., ČKD, 1935/3, str. 317-318, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/ckd/strom.clanek.php?clanek=24119 (2019)


 Strana časopisu
 Strana časopisu