Členové kapitul, bydlící v budovách "Matice náboženské", nejsou povinni jako uživatelé činžovní daň platiti.

Článek:
Členové kapitul, bydlící v budovách "Matice náboženské", nejsou povinni jako uživatelé činžovní daň platiti.
Autor:
Ant. probošt Prelát dr. Mráz, podepsán jako Apošt. protonotář ThDr. Mráz Antonín probošt kathedr. kapituly Č. Budějovice
Publikován v:
ČKD, ročník 1935, číslo 3 na stranách 293-297.
Citace:
Mráz, Prelát dr. : Členové kapitul, bydlící v budovách "Matice náboženské", nejsou povinni jako uživatelé činžovní daň platiti., ČKD, 1935/3, str. 293-297, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/ckd/strom.clanek.php?clanek=24084 (2019)


 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu