L'esthétique de Saint Augustin et ses sources... Karel Svoboda.

Èlánek:
L'esthétique de Saint Augustin et ses sources... Karel Svoboda.
Autor:
Dr. Frant. Dvorník, podepsán jako F. Dvorník
Publikován v:
ČKD, roèník 1935, èíslo 1 na stranách 110-111.
Citace:
Dvorník, Dr. Frant.: L'esthétique de Saint Augustin et ses sources... Karel Svoboda., ČKD, 1935/1, str. 110-111, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/ckd/strom.clanek.php?clanek=24035 (2019)


 Strana èasopisu
 Strana èasopisu