Úmrtí. Msgr. Václav Davídek

Èlánek:
Úmrtí. Msgr. Václav Davídek
Autor:
J. P., podepsán jako P.
Publikován v:
ČKD, roèník 1925, èíslo 6 na stranách 413-414.
Citace:
P., J.: Úmrtí. Msgr. Václav Davídek, ČKD, 1925/6, str. 413-414, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/ckd/strom.clanek.php?clanek=16218 (2019)


 Strana èasopisu
 Strana èasopisu