Výklad křesťansko-katolického náboženství, pořádkem katechismu, stvrzen slovy písma svatého, výroky svatých Otcův a jiných učitelů církevních, s připojením mnohých průpovědí, přísloví, podobenství a příkladů.

Článek:
Výklad křesťansko-katolického náboženství, pořádkem katechismu, stvrzen slovy písma svatého, výroky svatých Otcův a jiných učitelů církevních, s připojením mnohých průpovědí, přísloví, podobenství a příkladů.
Autor:
Prof. Dr. R. Smolík, podepsán jako Dr. Smolík Prof.
Publikován v:
ČKD, ročník 1881, číslo 5 na stranách 315-316.
Citace:
Smolík, Prof. Dr. R.: Výklad křesťansko-katolického náboženství, pořádkem katechismu, stvrzen slovy písma svatého, výroky svatých Otcův a jiných učitelů církevních, s připojením mnohých průpovědí, přísloví, podobenství a příkladů., ČKD, 1881/5, str. 315-316, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/ckd/strom.clanek.php?clanek=1299 (2020)


 Strana časopisu
 Strana časopisu