Wyswěcenj chrámu Páně w Rychnowě,... patronátu Geho Excellencj pana ministra, Františka Ant. Hraběte z Kolowratů Liebsteinských.

Článek:
Wyswěcenj chrámu Páně w Rychnowě,... patronátu Geho Excellencj pana ministra, Františka Ant. Hraběte z Kolowratů Liebsteinských.
Autor:
Př. Fr. Simenec
Publikován v:
ČKD, ročník 1843, číslo 3 na stranách 548-551.
Citace:
Simenec, Př. Fr.: Wyswěcenj chrámu Páně w Rychnowě,... patronátu Geho Excellencj pana ministra, Františka Ant. Hraběte z Kolowratů Liebsteinských. , ČKD, 1843/3, str. 548-551, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/ckd/strom.clanek.php?clanek=11017 (2020)


 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu