Slowo štědrosti.

Článek:
Slowo štědrosti.
Autor:
farář w Mark František Wetešnjk, podepsán jako Wetešnjk děkan w Sobotce, Králohrad. diécesj
Publikován v:
ČKD, ročník 1839, číslo 2 na stranách 355-358.
Citace:
Wetešnjk, František: Slowo štědrosti., ČKD, 1839/2, str. 355-358, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/ckd/strom.clanek.php?clanek=10560 (2022)


 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu