Zkáza Sodomy a Gomorhy... Johann Ladislaus Pirker

Článek:
Zkáza Sodomy a Gomorhy... Johann Ladislaus Pirker
Autor:
Karel Winařický, podepsán jako Karel Winařický farář w Kowani, Litom. diécesj
Publikován v:
ČKD, ročník 1839, číslo 1 na stranách 9-16.
Citace:
Winařický, Karel : Zkáza Sodomy a Gomorhy... Johann Ladislaus Pirker, ČKD, 1839/1, str. 9-16, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/ckd/strom.clanek.php?clanek=10521 (2022)


 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu
 Strana časopisu