//strom
 `   *  ČKD
    |   +  1820 - 1829
    |   +  1830 - 1839
    |   +  1840 - 1849
    |   +  1850 - 1859
    |   +  1860 - 1869
    |   +  1870 - 1879
    |   +  1880 - 1889
    |   +  1890 - 1899
    |   +  1900 - 1909
    |   *  1910 - 1919
    |  |   +  1910
    |  |   +  1911
    |  |   +  1912
    |  |   +  1913
    |  |   +  1914
    |  |   +  1915
    |  |   +  1916
    |  |   +  1917
    |  |   *  1918
    |  |  |   +  1+2
    |  |  |   *  3+4
    |  |  |  |   -  Nový Codex iuris canonici
    |  |  |  |   -  Pravost listu sv. Jakuba
    |  |  |  |   -  Eschatologie Koránu
    |  |  |  |   -  O středověké knize
    |  |  |  |   -  Farizeové a saduceové
    |  |  |  |   -  Kultura babylonsko-assyrská
    |  |  |  |   -  Za svobodu svědomí
    |  |  |  |   -  "Jitřenka" ve Zjevení sv. Jana
    |  |  |  |   -  Pontifikát Pia X.
    |  |  |  |   -  Unsere Sehnsucht
    |  |  |  |   -  Muhammedanische Glaubenslehre.
    |  |  |  |   -  Hirt und Herde
    |  |  |   +  5+6
    |  |  |   +  7+8
    |  |  `   +  9+10
    |  `   +  1919
    |   +  1920 - 1929
    |   +  1930 - 1939
    `   +  1940 - 1949
//splitter
//panel
//panel_clanek
Kterak byly nalezeny ostatky svatého Klimenta
Zvětši Zmenši
Zvětši
//panel_clanek_bar //panel_clanek_pages
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
//panel_clanek_text
Stránka 207910